Thông báo

 
THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CCHN HẠNG 2-3 TẠI TP.HCM
 
THỜI GIAN THI SÁT HẠCH DỰ KIẾN: NGÀY 16/12/2022
 
ĐỊA ĐIỂM THI: TẠI TP.HCM
 
CHỐT HỒ SƠ NGÀY: 30/11/2022
 
HOTLINE: 090 246 9000