Thông báo

 
THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CCHN HẠNG 2-3 TẠI TP.HCM
 
THỜI GIAN THI SÁT HẠCH ĐỢT GẦN NHẤT: NGÀY 03/05/2024
 
ĐỊA ĐIỂM THI: TẠI TP.HCM
 
CHỐT HỒ SƠ NGÀY: 18/04/2024
 
HOTLINE: 090 246 9000